| PORTFOLIO tiskové || PORTFOLIO webové ||| GALERIE ZuX |||| TITULKALos makrosPFfff


Letmo a minimálně ze starých časů...


|||Nigera - Benin
|||Kuks - barokní perla v Čechách - ... fota nekvalitní, ale obsah převelice:)
||| FHS - grafická komunikace